F1000032 LC-A+ X KODAK PROFESSIONAL ELITE Chrome 100.jpg
135 2010 黑橫.png
#01 不是花博&WE ARE BEAUTIFUL(最近到處都可以看到這張海報 :D )

 

F1000031 LC-A+ X KODAK PROFESSIONAL ELITE Chrome 100.jpg
135 2010 黑橫.png
#02 99巷&34巷

 

F1000030 LC-A+ X KODAK PROFESSIONAL ELITE Chrome 100.jpg
135 2010 黑橫.png
#03 陽台&99巷

 

F1000029 LC-A+ X KODAK PROFESSIONAL ELITE Chrome 100.jpg
135 2010 黑橫.png
#04 52巷19弄&?&?

 

F1000035 LC-A+ X KODAK PROFESSIONAL ELITE Chrome 100.jpg
135 2010 黑橫.png
#05 眼鏡&眼鏡

 

F1000034 LC-A+ X KODAK PROFESSIONAL ELITE Chrome 100.jpg
135 2010 黑橫.png
#06 20巷&20巷

 

F1000018 LC-A+ X KODAK PROFESSIONAL ELITE Chrome 100.jpg
135 2010 黑橫.png
#07 福德&文林

 

F1000011 LC-A+ X KODAK PROFESSIONAL ELITE Chrome 100.jpg
135 2010 黑橫.png
#08 星巴克&屋漏痕&CONVERSE

 

F1000007 LC-A+ X KODAK PROFESSIONAL ELITE Chrome 100.jpg135 2010 黑橫.png
#09 存在門內&存在門外&存在巷口

 

最近重曝的比例真的是好高@@,LC-A+不停在玩重曝

這捲是陰錯陽差沒成功飛去加州,本來要交換重鋪的底片,後來自己再裝進相機重曝...

LC-A+ X KODAK PROFESSIONAL ELITE Chrome 100,40號美術用品店買的底片(原老六,好貴!),台北影像沖底,福馨巨威掃描......

創作者介紹
創作者 Shamus 的頭像
Shamus

:: CHEZ SHAMUS +

Shamus 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()

留言列表 (13)

發表留言
 • 悄悄話
 • 悄悄話
 • 悄悄話
 • 悄悄話
 • 悄悄話
 • 悄悄話
 • 悄悄話
 • 悄悄話
 • 悄悄話
 • 悄悄話
 • 悄悄話
 • 悄悄話
 • 悄悄話