F1050007 YASHICA GSN X Kodak ISO 80 push 400.jpg
60-135黑橫.png
#01  花燈?大家都在拍這個漂亮的燈,但是就是不記得它的名稱...

YASHICA GSN X Kodak ISO 80 Push 400,這捲是台北影像老闆推薦的黑白底片!只知道是柯達 KODAK ISO 80 的,老闆說增感到 1600 都一樣幼咪咪。相機則是經典的 YASHICA GSN Electro 35(拍完一捲就沒電了,電池好難買@@)

 

F1050008 YASHICA GSN X Kodak ISO 80 push 400.jpg
60-135黑橫.png
#02 

 

F1050009 YASHICA GSN X Kodak ISO 80 push 400.jpg
60-135黑橫.png
#03 這張我是對焦在那個繩子呀!發生什麼事!?@@

 

F1050010 YASHICA GSN X Kodak ISO 80 push 400.jpg
60-135黑橫.png
#04 雨夜玻璃窗

 

F1050018 YASHICA GSN X Kodak ISO 80 push 400.jpg
60-135黑橫.png
#05 這張我喜歡

 

F1050026 YASHICA GSN X Kodak ISO 80 push 400.jpg
60-135黑橫.png
#06 10個人訂位的晚餐變成5+1位...

 

F1050028 YASHICA GSN X Kodak ISO 80 push 400.jpg60-135黑直.png
#07 那陣子好多毛毛細雨... 這張也拍得很順手

 

F1050024 YASHICA GSN X Kodak ISO 80 push 400.jpg60-135黑直.png
#08 喬喬最近很喜歡戴耳機聽音樂 :DDD

 

YASHICA GSN X Kodak ISO 80 Push 400,台北影像沖掃...

.

創作者介紹

:: CHEZ SHAMUS +

Shamus 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

留言列表 (5)

發表留言
  • 悄悄話
  • 悄悄話
  • 悄悄話
  • 悄悄話
  • 悄悄話